ETS

Uncategorized

Eesti Toksikoloogia Seltsi infokiri nr. 3

Lugupeetud Eesti Toksikoloogia Seltsi liige!

Käesolev on järjekorras teine Eesti Toksikoloogia Seltsi infokiri, mille eesmärk on anda liikmetele ülevaade seltsi tegevusest ning kajastada uudiseid. Käesolevast numbrist võite muuhulgas lugeda intervjuusid seltsi asutajaliikmetega Karin Hellat, Reet Pruul ja Kai Künnis-Beres. Suur tänu neile oma mõtteid jagamast!

Infokiri on loetav siit: ETS infokiri 3_2023

Muu Eesti Toksikoloogia Seltsi puudutav informatsioon on väljas ka seltsi kodulehel:

https://kbfi.ee/ets/

Head lugemist!

Ilusat aastavahetust soovides

Angela Ivask

Eesti Toksikoloogia Seltsi esimees

Eesti Toksikoloogia Seltsi infokiri nr. 2

Lugupeetud Eesti Toksikoloogia Seltsi liige!

Käesolev on järjekorras teine Eesti Toksikoloogia Seltsi infokiri, mille eesmärk on anda liikmetele ülevaade seltsi tegevusest ning kajastada uudiseid. Käesolevast numbrist võite muuhulgas lugeda intervjuusid seltsi liikmetega, kes esinesid ka meie selle aasta koosolekul: Randel Kreitsberg ja Mailis Laht. Suur tänu neile oma mõtteid jagamast!

Infokirja leiad siit: ETS infokiri 2_2023

Muu Eesti Toksikoloogia Seltsi puudutav informatsioon on väljas ka seltsi kodulehel:

https://kbfi.ee/ets/

Head lugemist!

Ilusat suve soovides

Angela Ivask Eesti Toksikoloogia Seltsi esimees

Eesti Toksikoloogia Seltsi 2023.a. aastakoosolek ja seminar 4. mail 2023

Eesti Toksikoloogia Seltsi aastakoosolek ja seminar toimub neljapäeval 4. mail 2023.a. Tartus Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuses LABRIS (Fr. R. Kreutzwaldi 30, 51006, Tartu). Manuses on täpsem informatsioon.

Tallinnast tulijatele korraldame bussi Tartusse ja tagasi. Buss alustab Tallinnast kell 9.00 ja jõuab tagasi orienteeruvalt kell 19.00.

Et teaks, kui paljudele bussi korraldada, kui suurt seminariruumi vajame ning kui palju meid lõunat sööb, palun registreeri ennast hiljemalt 20. aprilliks lingil: https://forms.gle/ppj2owaBHeYAGWvR9

Kui Sa osaleda ei saa, siis palun koosta seltsikaaslasele volitus https://tinyurl.com/y3wkkdrk

Aastakoosolek-seminari osavõtutasu on Tallinn-Tartu bussi kasutajale 15 € (osalustasu katab sõidu, lõuna, turgutuspausi) ja neile, kes ei kasuta bussi, on osavõtutasu 10 € (osalustasu katab lõuna, turgutuspausi). Üliõpilasele/mittetöötavale pensionärile on osalustasu 10 €. Palun kanda osalustasu ETSi arvele EE422200221010663766 hiljemalt 1. maiks.

Palun vaata ka üle, et oleksid tasunud seltsi aastamaksu (aastamaksu info siin: http://ets.kbfi.ee/liikmed/).

Selle aasta seminaril on meil plaanis seminar, kus liikmed tutvustavad enda või oma asutuse tegevusi toksikoloogia vallas või sellega piirnevatel aladel 10-15 minutilise ettekandega. Juhatuse poolt oleme juba mõelnud, keda soovime esinema paluda, kuid väga ootame ka seltsi liikmete ettepanekuid. Kui oleksid nõus ka teistele seltsi liikmetele oma toksikoloogiaga seonduvast tööst rääkima, siis palun anna teada:

ets@kbfi.ee

angela.ivask@ut.ee

Väga ootame ettepanekuid.

25 aastat Eesti Toksikoloogia Seltsi

Eesti Toksikoloogia Selts (ETS), http://ets.kbfi.ee/, asutati 25 aastat tagasi, 17. oktoobril 1997.a. kahekümne kolme entusiastliku keskkonnategelase, keemiku, bioloogia ning arstiteadlase või -praktiku poolt. Seltsi juhatuse esimeheks sai Dr Anne Kahru Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist, kelle sõnul oli seltsi asutamise juures suur teene Soome Toksikoloogia Ühenduse tolleaegsel esimehel Hanna Tähtil. Eesti Toksikoloogia Seltsi peamisteks tegevusteks said selle põhikirja järgi toksikoloogia suunitlusega uurimistöö, täienduskoolituse ja rahvahariduse arendamine, toksikoloogia populariseerimine, valdkondlike konverentside, diskussioonide ja õppetegevuse korraldamine. Seltsi liikmete jaoks soodustati osalemist rahvusvahelistel üritustel ning vahendati kontaktide tekkimist kolleegidega toksikoloogia lähivaldkonadest. Üks seltsi kavandatud tegevusi oli ka osalemine loodusvarade säästliku kasutamise ja keskkonnakaitsega seotud toksikoloogia alaste probleemide lahendamises.

Seltsi regulaarne tegevus on toimunud läbi seltsi liikmete üksteisega kokkuviimise ning toksikoloogia-alase informatsiooni edastamise. Selts on Euroopa Toksikoloogia Seltside Ühenduse EUROTOX liige ning olnud liikmeks ka rahvusvahelisele toksikoloogia seltside ühendusele IUTOX. Iga-aastaselt on korraldatud seltsi üldkoosolekuid, enamasti koos väljasõidu-, seminari-  või ekskursiooniga toksikoloogiaga seotud asutusse või piirkonda. Selts on korraldanud koos Skandinaavia Rakutoksikoloogia Seltsiga ka kaks rahvusvahelist konverentsi. Esimene neist toimus kohe peale seltsi asutamist 1998. aastal ning teine korraldati 2005. aastal. Mõlema konverentsi temaatikad olid üsna laiahaardelised, kattes nii in vitro toksikoloogia, biokeemilise toksikoloogia, ökotoksikoloogia kui ka keskkonnariski hindamise. IUTOXi toel toodi aastatel 2003 ja 2006 Eestisse kaks kursust, mis puudutasid hea laboritava põhimõtet toksikoloogias ning 3R strateegiat, mis kaasab loomkatsete vähendamisele suunatud tegevusi. Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektitoetuse abil on seltsi liikmete poolt koostatud ka keskkonnatoksikoloogia veebisait. Alates 2017. aastast  kuulub Eesti Toksikoloogia Selts Eesti Teaduste Akadeemiaga assotsieerunud seltside hulka. 2021. aastal korraldas selts koos Soome Toksikoloogia Seltsiga seminari keskkonnas oluliseks probleemiks olevatest ravimijääkidest ning 2022.a. korraldati koos Soome toksikoloogidega konverents väljakutsetest ja tulevikusuundadest toksikoloogias.

Seltsi 23 asutajaliikmest on tänaseks seltsi aktiivsete liikmete hulgas kümme, ent 2022. aasta seisuga on seltsis kokku 67 liiget nii akadeemilistest asutustest, riigiasutustest, meditsiiniasutustest kui ka toksikoloogia valdkonnas tegelevatest ettevõtetest.

Eesti Toksikoloogia Seltsi kontakt: ets@kbfi.ee

Angela Ivask
Eesti Toksikoloogia Seltsi esimees

2022. a. ETS üldkoosolek 30. mail kell 15:00

Tähelepanu, seltsi liikmed!

30. mail kell 15:00 algaval ETS üldkoosolekul saab seekord osaleda:
a) virtuaalselt, MS Teams-i lingi saadan samal päeval
b) KBFI seminariruumis, Akadeemia tee 23, tuba 109.

Palun täitke registreerimisvorm hiljemalt 27. mail.

Selle aasta liikmemaks makske palun enne üldkoosolekut.
liikmemaks – 15 €
või
üliõpilase/mittetöötava pensionäri liikmemaks – 8 €
Eesti Toksikoloogia Selts
Swedbank EE422200221010663766

Symposium of Finnish Society of Toxicology and Estonian Society of Toxicology

FUTURE DIRECTIONS IN TOXICOLOGY

24-25.05.2022 Tallinn

Symposium of Finnish Society of Toxicology and
Estonian Society of Toxicology

Venue: Hotel Viru, Viru Väljak 4, Tallinn

Topics: Biomonitoring, In silico toxicology, Emerging toxicants

The detailed program is available here

Registration deadline: 13.05.2022

Special rate for accommodation in Hotel Viru is available until 23.04.2022
Booking instructions will be sent in the registration confirmation.

Registration fees:  
Finnish Society of Toxicology member – free
Estonian Society of Toxicology member – 10 €
Non-member – 100 €

Registration includes a dinner on Tuesday evening 24.5.2022

If you have any questions, please contact tiedottaja(a)toksikologit.fi or ets(a)kbfi.ee

Please forward this message to anyone who might be interested.

Download: invitation, program, invitation&program

Welcome to Tallinn!

2021. aasta ETS koosolek

Seltsi koosolek ja koolituspäev toimus 29. juunil Jõgevamaal, Kalevipoja kojas. Koolituspäeva teemaks oli teaduskommunikatsioon, koolitajaks Arko Olesk. Tutvustati teaduskommunikatsiooni põhimõtteid ning viidi läbi grupitöö, kus kavandati erinevaid kommunikatsioonistrateegiad.

Image by mmmCCC from Pixabay

Webinar: Pharmaceuticals in the environment

The Finnish Society of Toxicology and the Estonian Society of Toxicology present:

30.03.2021, 14:00-16:15

Webinar: Pharmaceuticals in the environment: How to control medicinal residues and assess the potential risk?

The deadline for registration was 26.3.2021
The link to the online meeting will was sent to registered participants on 29.03.2021

Program

14:00-14:05    Opening words, Villem Aruoja, EST/Greta Waissi, FST

14:05-14:35     Pharmaceuticals in the Baltic Sea Region – emissions, consumption and environmental risks. Mailis Laht, Estonian Environmental Research Centre

14:35-15:05     Bioaccumulation and adverse effects of environmental drug residues in nontarget species. Tiina Sikanen, University of Helsinki

15:05-15:35     Degradation of pharmaceutical residues in sewage sludge compost – recent studies in Estonia. Egge Haiba, Tallinn University of Technology

15:35-16:00     Decreasing the emissions of pharmaceuticals in the Baltic Sea region. Noora Perkola, Finnish Environment Institute

16:00-16:15    Panel discussion, moderator: Pertti Pellinen, Finnish Medicines Agency Fimea 

Organizing committee:
Greta Waissi (FST)
Marjo Pusenius (FST)
Selma Mahiout (FST)
Pertti Pellinen (FST)
Angela Ivask (EST)
Villem Aruoja (EST)

Abstracts

Pharmaceuticals in the Baltic Sea Region – emissions, consumption and environmental risks

Mailis Laht, Estonian Environmental Research Centre

The presentation will give an overview of resent studies about pharmaceuticals consumption, emissions to the environment and the environmental risks associated with their environmental levels in the Baltic Sea Region. Most of the data presented is from the project Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma) funded by the EU’s Interreg Baltic Sea Region Programme1. Other data collection programs and results about pharmaceutical levels for Estonia are presented as well.

1 Reports of Work Package 2 – Comprehensive status of pharmaceuticals – improved knowledge on consumption, emissions, environmental levels and risks of pharmaceuticals Ek Henning, H. et al. https://www.cwpharma.fi/en-US/Publications

Bioaccumulation and adverse effects of environmental drug residues in nontarget species

Tiina Sikanen, University of Helsinki

Pharmaceutical residues are ubiquitous in the aquatic environment with remarkably high concentrations of especially antibiotics and analgesics. The global megatrends (population growth, ageing, pandemics) further increase the consumption of medicines and their human excretions to the sewage. In the environment, the residues can be taken up by the wildlife (non-target) species, many of which express orthologs of human drug targets and thus suffer from similar toxicologic response as man. Unless effectively eliminated, the residues can bioconcentrate and exceed the lethal dose. This presentation recapitulates the adverse effects assessment in nontarget species, with emphasis on non-regulatory in silico and in vitro approaches.

Degradation of pharmaceutical residues in sewage sludge and compost

Egge Haiba, Tallinn University of Technology

The presentation will give an overview of the recent studies on the degradation of pharmaceutical residues in sewage sludge compost and their concentrations in the sludge and soil in the Baltic Sea Region. Most of the data presented is from the projects carried out at Taltech Tartu College funded by the Environmental Investment Centre of Estonia. The rest of the data presented is from the project Clear Waters from Pharmaceuticals (CWPharma) funded by the EU Interreg Baltic Sea Region Programme.

Decreasing the emissions of pharmaceuticals in the Baltic Sea region

Noora Perkola, Finnish Environment Institute

The emissions of active pharmaceutical ingredients pose a threat to Baltic Sea region environment. CWPharma project, funded by EU’s Interreg Baltic Sea Region program, evaluated the efficiency of several emission reduction measures. Based on the evaluation, CWPharma made an action plan to reduce pharmaceutical emissions in the Baltic Sea region. To manage and decrease the emissions, a combination of different types of measures is needed, targeting different phases of the pharmaceutical lifecycle.

Program and abstracts in pdf

https://pixabay.com/illustrations/medications-capsules-pills-medicine-1628372/
Image by mmmCCC from Pixabay