ETS

Toksikoloogia-alasest haridusest Eestis

Btox
Üks osa toksikoloogia-alasest haridusest Eestis oli aastatel 2002-2005 Uppsala Ülikooli poolt korraldatud Btox kursus.BTox ehk Rootsi-Balti ühisprojekti
eesmärk oli toksikoloogiaalaste (inimese- kui ka ökotoksikoloogia) teadmiste edendamine nii riigiasutuste spetsialistide kui ka haridus- ja teadusasutuste inimeste seas.
Vastavakoolituse läbinud inimesed said üldteadmised inimese-ja ökotoksikoloogias ning riski hindamise valdkonnas. Kursus toimus erinevatel tasmetel:
algkoolituse tasemel (C kursus) kuid samuti magistriõppe tasemel (B kursused). Eestist oli kursusel osalejaid 28:

Läbitud kursusNimiTöökoht
C1
Riina LahneKeskkonnauuringute Keskus
C1
Piia Tint
Tallinna Tehnikaülikool
C1
Reet Pruul
Keskkonnaministeerium
C1
Enda Veskimäe
Kemikaalide Teabekeskus
C1
Ene Indermitte
Tartu Ülikool
C1
Karin Hellat
Tartu Ülikool
C1
Tõnu Püssa
Eesti Maaülikool
C1
Anu Meriste
Kemikaalide teabekeskus
C1
Natali Promet
Tervisekaitseinspektsioon
C2
Heli Nõmmsalu
Taimetoodangu Inspektsioon
C2
Marina Hiiob
Võrumaa Keskkonnateenistus
C2
Inga Poloomipuu
Tartu Meditsiinikool
C2
Rain Reiman
Taimetoodangu Inspektsioon
C2
Virve Siirak
Tallinna Tehnikaülikool
C2
Anna Goi
Tallinna Tehnikaülikool
C2
Angela Ivask
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
C2
Aive TellingKemikaalide teabekeskus 
C2
Viive Pille
Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Kutsehaiguste ja töötervishoiukeskus
C2
Kaja Kasemets
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut
B1
Monika Jürgenson
Tartu Ülikool
B1Karin Reinhold
Tallinna Tehnikaülikool
B1Mariliis Sihtmäe
Kemikaalide teabekeskus (praegu Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut)
B1Jelena Sõgel
Tervisekaitseinspektsioon
B1Tatjana Zaplotina
Eesti Maaülikool
B1Terje Tamme
Eesti Maaülikool
B1Julia-Anette Titov
Taimetoodangu Inspektsioon
B1Mailis Tõnisson
Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo