Eesti Toksikoloogia Seltsi 2023.a. aastakoosolek ja seminar 4. mail 2023

Eesti Toksikoloogia Seltsi 2023.a. aastakoosolek ja seminar toims neljapäeval 4. mail 2023.a. Tartus Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuses LABRIS. Seminaril esinesid mitmed seltsi liikmed ettekannetega, milles tutuvustati Toksikoloogia-alaseid tegevusi Eesti Keskkonnauuringute Keskuses, Keskkonnaametis, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis, Maaülikoolis ja Tartu Ülikoolis.