ETS

ETSi poolt on välja antud elektrooniline õppematerjal “Keskkonna­toksikoloogia alused”.

Õppematerjal pakub lihtsalt leitavat informatsiooni ainete toksilistest mõjudest üldiselt, peamistest keskkonnasaasteainete klassidest ning sellest, kuidas nende ainete toksilisi mõjusid hinnatakse. Tegemist on mahuka õppematerjaliga, mis on mõeldud keskkonnaeriala õpetajatele ja õppuritele, keskkonnamõju hindajatele, kemikaalide tööstuslikele käitlejatele ja kõigile teistele, kes on huvitatud sellest, millised kemikaalid võivad sattuda keskkonda ja kuidas keskkonda sattunud kemikaalid võivad meid kahjustada.
“Keskkonnatoksikoloogia aluste” tutvustamine toimub 4 mail ETS järjekordsel aastakoosolekul, kuhu on külalisteks kutustud ka paljud õppejõud erinevatest kõrgkoolidest ning keskkonnaspetsialistid, kelle igapäevatöö nõuab selliste teadmiste rakendamist. Õppematerjali koostajad Karin Hellat Tartu Ülikoolist, Kaja Orupõld, Arvo Tuvikene ja Randel Kreitsberg Maaülikoolist, Mailis Laht Keskkonnauuringute Keskusest ja pika staaziga professor Hubert Kahn peavad aastakoosolekul loenguid teemadel, mis kajastuvad ka õppematerjalis. Oma panuse on õppematerjali valmimiseks andnud ka Riina Martinson keeletoimetajana, Indrek Pruul õppematerjali IT-lahenduse koostamisega ja abijõududena Monika Mortimer Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist ning Reet Pruul Keskkonnaministeeriumist.
Õppematerjali koostamine sai võimalikuks tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toele.
Õppematerjal “Keskkonnatoksikoloogia alused” avaneb siit.

etET