ETS

Juhatus

Juhatuse esimees:

Dr. Villem Aruoja
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut,
Keskkonnatoksikoloogia laboratoorium, teadur.
e-mail:  ets@kbfi.ee

Juhatuse liikmed:

Dr. Anne Kahru
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut, Keskkonnatoksikoloogia laboratoorium, laborijuhataja.

Reet Pruul
Keskkonaministeerium, välisõhu osakond, peaspetsialist.

Mailis Laht
Eesti Keskkonnauuringute Keskus, keemik-mikrobioloog.

Dr. Arvo Tuvikene
Eesti Maaülikool, senior research scientist.

Dr. Angela Ivask
Sotsiaalministeerium, teadusnõunik.