ETS

Toksikoloogia alased märksõnad

Asutused:
TERVISEAMET
TERVISEAMETI KEMIKAALIOHUTUSE OSAKOND
PÄÄSTEAMET
KESKKONNAMINISTEERIUM
KESKKONNAAGENTUUR
SOTSIAALMINISTEERIUM
TAIMETOODANGU INSPEKTSIOON

Õigusaktid:
KEMIKAALISEADUS
REACH määrus
Kemikaalide klassifitseerimise, märgistamise ja pakendamise määrus 

Toksikoloogia-alased seltsid maailmas
(siit saab ka infot toksikoloogia-alaste konverentside kohta):
EUROTOX
IUTOX
SETAC
SOT
SECOTOX
RECETOX
Skandinaavia Rakutoksikoloogia Selts
Soome Toksikoloogia Selts
RECETO – taani keskkonnakeemia, mikrobioloogia ja toksikoloogia doktorikool

Kasulikud organisatsioonis maailmas:
OECD
WORLD HEALTH ORGANISATION
EPA (Environmental Protection Agency)
European Agency for Safety & Health at Work
European Chemicals Agency
INSTITUTE FOR WORK AND HEALTH
NATIONAL SAFETY COUNCIL (US)
NATIONAL TECHNICAL INFORMATION SERVICE
INTERNATIONAL RADIATION PROTECTION ASSOCIATION
INTERNATIONAL ACCIDENT PREVENTION ASSOCIATION
INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER
CIS National and Collaborating Centres
OSHA(Occupational Safety & Health Administration, US)
FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH
CANADIAN CENTRE FOR OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

Info kemikaalide toksilisuse kohta
HAZARDOUS CHEMICALS DATABASE
Where to find MATERIAL DATA SHEETS on the Internet
NATIONAL TOXICOLOGY PROGRAM
CHEMICAL FACT SHEETS
GENERAL INFORMATION ABOUT MATERIAL SAFETY DATA SHEETS
Chemical Safety Information from Intergovernmental Organizations

TOXNET
TOXICOLOGY DATABASES
Occupational /Environmental Health Resources
INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION
GLOBAL PROGRAM ON SAFETY, HEALTH AND THE ENVIRONMENT
General information of OCCUPATIONAL ASTHMA

en_USEN