ETS

Month: January 2006

Toksikoloogia-alasest haridusest Eestis

Btox


Üks osa toksikoloogia-alasest haridusest Eestis oli aastatel 2002-2005 Uppsala Ülikooli poolt korraldatud Btox kursus.BTox ehk Rootsi-Balti ühisprojekti eesmärk oli toksikoloogiaalaste (inimese- kui ka ökotoksikoloogia) teadmiste edendamine nii riigiasutuste spetsialistide kui ka haridus- ja teadusasutuste inimeste seas.
Vastava koolituse läbinud inimesed said üldteadmised inimese-ja ökotoksikoloogias ning riski hindamise valdkonnas. Kursus toimus erinevatel tasmetel: algkoolituse tasemel (C kursus), kuid samuti magistriõppe tasemel (B kursused).

Eestist oli kursusel osalejaid 28.

en_USEN