ETS juhatuse liige Villem Aruoja kaitses doktoritöö. PALJU ÕNNE!

19.detsembril 2011 kaitses doktoritöö “Algae Pseudokirchneriella subcapitata in environmental hazard evaluation of chemicals and synthetic nanoparticles” („Vetikad Pseudokircheriella subcapitata kemikaalide ja sünteetiliste nanoosakeste keskkonnaohtlikkuse hindamisel”) ETS juhatuse liige Villem Aruoja. PALJU ÕNNE!