Eesti Toksikoloogia seltsi seminar-aastakoosolek toimus 16.-17. mail 2024 Saaremaal koos Kuressaare haigla külastusega

Seminari päevakava:

Mare Oder (Terviseamet, Mürgistusteabekeskus): „Mürgistused kodus ja haiglas: Eesti argipäev”

Gültsara Karajeva “Töötervis ja toksikoloogia”

Tuuli Käämbre “Kasvajate metaboolsed trikid”

Kersti Tepp “Kas Eestis laialt kasutatavad pestitsiidid mõjutavad soolestiku rakkude energia-ainevahetust?”

Jaanika Kronberg “Eksposoomi seosed haigustega Eesti Geenivaramus”

Anna-Liisa Kubo “Eesti teadlaste poolt välja arendatud innovatiivne haavaside raskesti paranevate haavade ravis”

Arvi Freiberg “Tüli ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja tõenduspõhiste Maa taluvuspiiride vahel – kas on rohtu mis avitaks?”

Külastus Kuressaare haiglasse