12. juunil toimus ETS 2009 aastakoosolek!

Toimus ETS aastakoosolek!
ETS aastakoosolek toimus 12. juunil 2009 Tallinnas Keskkonnauuringute Keskuses. Täname korraldamise ees Erik Teinemaad ning põneva ettekande eest Arvo Tuvikest, samuti kõiki osavõtjaid!
Koosoleku protokoll ning mõned seda sündmust kajastavad fotod.