ETS juhatuse liige ja sekretär Monika Mortimer kaitses doktoritöö. PALJU ÕNNE!

16. augustil 2011 kaitses doktoritöö “Evaluation of the Biological Effects of Engineered Nanoparticles on Unicellular Pro- and Eukaryotic organisms” (Sünteetiliste nanoosakeste bioloogiliste efektide hindamine üherakulistel pro- ja eukarüootsetel organismidel) ETS juhatuse liige ja sekretär Monika Mortimer.
PALJU ÕNNE!