ETS

Laura Kaarma

Eesti Toksikoloogia Seltsi infokiri nr. 4

Lugupeetud toksikoloogia seltsi liikmed!

Saabunud on suvi ning peagi algavad puhkused, et sügisel jälle uue hooga alustada. Nii ka meie selts! Ilmunud on suvine infokiri koos meenutusega selle-aastasest koosolekust ning seltsikaaslaste tutvustusega.
 
Lisatud on ka kuulutus doktorantuurivõimaluste kohta Šveitsis!
 
Infokiri on loetav siit: ETS infokiri 4_2024
 
Head lugemist!
Ilusat suve ja tegusat sügist soovides
Angela Ivask
Eesti Toksikoloogia Seltsi esimees

Eesti Toksikoloogia seltsi seminar-aastakoosolek toimus 16.-17. mail 2024 Saaremaal koos Kuressaare haigla külastusega

Seminari päevakava:

Mare Oder (Terviseamet, Mürgistusteabekeskus): „Mürgistused kodus ja haiglas: Eesti argipäev”

Gültsara Karajeva “Töötervis ja toksikoloogia”

Tuuli Käämbre “Kasvajate metaboolsed trikid”

Kersti Tepp “Kas Eestis laialt kasutatavad pestitsiidid mõjutavad soolestiku rakkude energia-ainevahetust?”

Jaanika Kronberg “Eksposoomi seosed haigustega Eesti Geenivaramus”

Anna-Liisa Kubo “Eesti teadlaste poolt välja arendatud innovatiivne haavaside raskesti paranevate haavade ravis”

Arvi Freiberg “Tüli ÜRO kestliku arengu eesmärkide ja tõenduspõhiste Maa taluvuspiiride vahel – kas on rohtu mis avitaks?”

Külastus Kuressaare haiglasse

 

Eesti Toksikoloogia Seltsi infokiri nr. 3

Lugupeetud Eesti Toksikoloogia Seltsi liige!

Käesolev on järjekorras teine Eesti Toksikoloogia Seltsi infokiri, mille eesmärk on anda liikmetele ülevaade seltsi tegevusest ning kajastada uudiseid. Käesolevast numbrist võite muuhulgas lugeda intervjuusid seltsi asutajaliikmetega Karin Hellat, Reet Pruul ja Kai Künnis-Beres. Suur tänu neile oma mõtteid jagamast!

Infokiri on loetav siit: ETS infokiri 3_2023

Muu Eesti Toksikoloogia Seltsi puudutav informatsioon on väljas ka seltsi kodulehel:

https://kbfi.ee/ets/

Head lugemist!

Ilusat aastavahetust soovides

Angela Ivask

Eesti Toksikoloogia Seltsi esimees

Eesti Toksikoloogia Seltsi infokiri nr. 2

Lugupeetud Eesti Toksikoloogia Seltsi liige!

Käesolev on järjekorras teine Eesti Toksikoloogia Seltsi infokiri, mille eesmärk on anda liikmetele ülevaade seltsi tegevusest ning kajastada uudiseid. Käesolevast numbrist võite muuhulgas lugeda intervjuusid seltsi liikmetega, kes esinesid ka meie selle aasta koosolekul: Randel Kreitsberg ja Mailis Laht. Suur tänu neile oma mõtteid jagamast!

Infokirja leiad siit: ETS infokiri 2_2023

Muu Eesti Toksikoloogia Seltsi puudutav informatsioon on väljas ka seltsi kodulehel:

https://kbfi.ee/ets/

Head lugemist!

Ilusat suve soovides

Angela Ivask Eesti Toksikoloogia Seltsi esimees

Eesti Toksikoloogia Seltsi 2023.a. aastakoosolek ja seminar 4. mail 2023

Eesti Toksikoloogia Seltsi 2023.a. aastakoosolek ja seminar toims neljapäeval 4. mail 2023.a. Tartus Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskuses LABRIS. Seminaril esinesid mitmed seltsi liikmed ettekannetega, milles tutuvustati Toksikoloogia-alaseid tegevusi Eesti Keskkonnauuringute Keskuses, Keskkonnaametis, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis, Maaülikoolis ja Tartu Ülikoolis.

25 aastat Eesti Toksikoloogia Seltsi

Eesti Toksikoloogia Selts (ETS), http://ets.kbfi.ee/, asutati 25 aastat tagasi, 17. oktoobril 1997.a. kahekümne kolme entusiastliku keskkonnategelase, keemiku, bioloogia ning arstiteadlase või -praktiku poolt. Seltsi juhatuse esimeheks sai Dr Anne Kahru Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist, kelle sõnul oli seltsi asutamise juures suur teene Soome Toksikoloogia Ühenduse tolleaegsel esimehel Hanna Tähtil. Eesti Toksikoloogia Seltsi peamisteks tegevusteks said selle põhikirja järgi toksikoloogia suunitlusega uurimistöö, täienduskoolituse ja rahvahariduse arendamine, toksikoloogia populariseerimine, valdkondlike konverentside, diskussioonide ja õppetegevuse korraldamine. Seltsi liikmete jaoks soodustati osalemist rahvusvahelistel üritustel ning vahendati kontaktide tekkimist kolleegidega toksikoloogia lähivaldkonadest. Üks seltsi kavandatud tegevusi oli ka osalemine loodusvarade säästliku kasutamise ja keskkonnakaitsega seotud toksikoloogia alaste probleemide lahendamises.

Seltsi regulaarne tegevus on toimunud läbi seltsi liikmete üksteisega kokkuviimise ning toksikoloogia-alase informatsiooni edastamise. Selts on Euroopa Toksikoloogia Seltside Ühenduse EUROTOX liige ning olnud liikmeks ka rahvusvahelisele toksikoloogia seltside ühendusele IUTOX. Iga-aastaselt on korraldatud seltsi üldkoosolekuid, enamasti koos väljasõidu-, seminari-  või ekskursiooniga toksikoloogiaga seotud asutusse või piirkonda. Selts on korraldanud koos Skandinaavia Rakutoksikoloogia Seltsiga ka kaks rahvusvahelist konverentsi. Esimene neist toimus kohe peale seltsi asutamist 1998. aastal ning teine korraldati 2005. aastal. Mõlema konverentsi temaatikad olid üsna laiahaardelised, kattes nii in vitro toksikoloogia, biokeemilise toksikoloogia, ökotoksikoloogia kui ka keskkonnariski hindamise. IUTOXi toel toodi aastatel 2003 ja 2006 Eestisse kaks kursust, mis puudutasid hea laboritava põhimõtet toksikoloogias ning 3R strateegiat, mis kaasab loomkatsete vähendamisele suunatud tegevusi. Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektitoetuse abil on seltsi liikmete poolt koostatud ka keskkonnatoksikoloogia veebisait. Alates 2017. aastast  kuulub Eesti Toksikoloogia Selts Eesti Teaduste Akadeemiaga assotsieerunud seltside hulka. 2021. aastal korraldas selts koos Soome Toksikoloogia Seltsiga seminari keskkonnas oluliseks probleemiks olevatest ravimijääkidest ning 2022.a. korraldati koos Soome toksikoloogidega konverents väljakutsetest ja tulevikusuundadest toksikoloogias.

Seltsi 23 asutajaliikmest on tänaseks seltsi aktiivsete liikmete hulgas kümme, ent 2022. aasta seisuga on seltsis kokku 67 liiget nii akadeemilistest asutustest, riigiasutustest, meditsiiniasutustest kui ka toksikoloogia valdkonnas tegelevatest ettevõtetest.

Eesti Toksikoloogia Seltsi kontakt: ets@kbfi.ee

Angela Ivask
Eesti Toksikoloogia Seltsi esimees

2021. aasta ETS koosolek

Seltsi koosolek ja koolituspäev toimus 29. juunil Jõgevamaal, Kalevipoja kojas. Koolituspäeva teemaks oli teaduskommunikatsioon, koolitajaks Arko Olesk. Tutvustati teaduskommunikatsiooni põhimõtteid ning viidi läbi grupitöö, kus kavandati erinevaid kommunikatsioonistrateegiad.

2020 veebruaris toimus ETS koosolek

2020. aasta veebruaris toimus seltsi koosolek koos külastusega Ida-Viru keemiatööstuse
ettevõtetesse Eastman Specialties (ES) ja Viru Keemia Grupp (VKG). ES ohutusjuht
Mihhail Grištšenko tegi ülevaate bensoehappe ja plastifikaatorite tootmisest Kohtla-
Järve tehases. VKG keskkonna vanemspetsialist Merilin Keerme rääkis
kemikaaliohutusest VKG-s, projektijuht Kitty Treimann REACH määrusega
seonduvast. Seltsi poolt tutvustas Villem Aruoja põlevkivi toksikoloogiaga seotud
uuringuid.

en_USEN