ETS

Uncategorized

Avatud on mürgistusteabe infoliin!

Pressiteade 4.09.2008
Avatakse mürgistusteabe infoliin 16662
Alates 8. septembrist avatakse Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662, kust saab informatsiooni eelkõige ägedaid mürgistusi puudutavates küsimustes. Testperioodil on infotelefon avatud tööpäeviti kell 10.00-13.00 ja teenus on esialgu suunatud eelkõige tervishoiutöötajatele ja päästeasutustele, kuid vastatakse ka elanikkonna kõnedele. Mürgistusteabekeskuse infotelefonile helistamisel kehtivad tavatariifid.
„Igal praktiseerival arstil või õel ei ole võimalik olla kursis kõige värskema toksikoloogiaalase informatsiooniga. Mürgistusteabekeskus saab oma tegevusega olla usaldusväärseks infoallikaks nii tervishoiutöötajatele kui ka hätta sattunud inimestele,“ ütles Mürgistusteabekeskuse juhataja Kristiina Põld.
2007. aastal hukkus Eestis mürgistuse tagajärjel üle 400 inimese. Väikelastele on enim ohtlikud kodukeemia ning ravimid, täiskasvanutele aga alkoholi ja selle surrogaatide ning mürgiste gaaside põhjustatud intoksikatsioonid.
Mürgistusteabekeskuse põhieesmärk on inimeste haigestumise, tervisekahjustuste ja suremuse vähendamine ägedate mürgistusjuhtumite läbi. Maailma praktika on näidanud, et selliste teabekeskuste abil saab muuhulgas vähendada visiitide arvu erakorralise meditsiini osakondadesse ja kiirabi väljakutsete arvu.
Keskuses töötavad rahvusvahelise mürgistusteabekoolituse läbinud ja pikaajalise erakorralise meditsiini kogemusega spetsialistid. Keerulisemate mürgistusjuhtumite korral võetakse ühendust laialdasi toksikoloogiaalaseid teadmisi ja kogemusi omava arstiga. Infoliinile vastajad suhtlevad peale eesti keele ka vene, soome ja inglise keeles.
Mürgistusteabekeskuse andmekogud sisaldavad lisaks teadusartiklitele Soome Mürgistusteabekeskuse tõenduspõhist ja Eesti vajadustele kohandatud andmebaasi ning Ameerika Ühendriikides kasutatavat Poisindex andmebaasi.
Eesti oli siiani ainus riik Euroopa Liidus, kus ei olnud veel käivitatud mürgistusjuhtumite nõustamisega tegelevat infokeskust.
Mürgistusteabe infoliinilt 16662 saab küsida infot kõigi ägedate mürgistusjuhtumite kohta, näiteks kodukeemia, ravimite vale manustamine ja lastega seonduvad mürgistusküsimused, välja arvatud toidumürgistused, mille puhul suunatakse helistaja Lääne-Tallinna Keskhaigla Merimetsa haigla numbrile.

Täiendav info:
Kristiina Põld
Mürgistusteabekeskuse juhataja
tel 521 4334
e-post Kristiina.Pold@sm.ee

Mare Oder
Mürgistusteabekeskuse peaspetsialist
tel 510 9472
e-post epic@sm.ee


Pressiteade
3.10.2008

Mürgistusteabe infoliini 16662 tööaeg pikeneb kaheksale tunnile päevasEsmaspäevast, 6. oktoobrist on Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662 avatud kaheksa tundi päevas tööpäeviti kell 9 – 17. Infotelefonilt 16662 saab informatsiooni eelkõige ägedaid mürgistusi puudutavates küsimustes. Mürgistusteabekeskuse infotelefonile helistamisel kehtivad tavatariifid ning teenus on lisaks tervishoiutöötajatele ja päästeasutustele avatud ka elanikkonna kõnedele.

13. juunil toimus ETS 2008 aastakoosolek!

ETS aastakoosolek toimus 13. juunil 2008 Sakus. Sellele eelnes ekskursioon Põllumajandusuuringute Keskusesse. Täname kõiki osavõtjaid!
Mõned seda sündmust kajastavad fotod leiad siit.

Protokoll

ETS 2008. a stipendiumikonkursi võitja on selgunud!


Eesti Toksikoloogia Seltsi 2008. aasta stipendiumi, mis on mõeldud toetamaks meie Seltsi liikme osalemist EUROTOX 2008 konverentsil, laureaadiks on Kaja Kasemets.

Palju õnne Kajale!

Kaja esineb konverentsil ettekandega nanoosakeste toksilisusest pärmirakkudele.

ETS 2007/2008 aasta stipendiumi laureaat on selgunud

ETS 2007/2008 aasta stipendiumi laureaat on selgunud.ETS Juhatuse otsusega 9. maist 2007 tunnistati stipendiumi laureaadiks Seltsi liige Margit Heinlaan, kes otsustas kulutada stipendiumisumma 10 000 krooni, et täiendada end välislaboratooriumis Prantsusmaal.

Palju õnne!

ETS 2007 aastakoosolek toimus KBFI-s

ETS aastakoosolek toimus KBFI-s, Akadeemia tee 23, Tallinnas 18. mail 2007 (reede).
Koosolekule eelnes inglise mikrobioloog-toksikoloogi Dr. Bob Carri ettekanne temaatikas ”Nanoosakesed: nende visualiseermine ja potentsiaalsed rakendused toksikoloogias”
Koosolekul osales koos volitustega 26 Seltsi liiget

Protokoll

Toksikoloogia-alasest haridusest Eestis

Btox


Üks osa toksikoloogia-alasest haridusest Eestis oli aastatel 2002-2005 Uppsala Ülikooli poolt korraldatud Btox kursus.BTox ehk Rootsi-Balti ühisprojekti eesmärk oli toksikoloogiaalaste (inimese- kui ka ökotoksikoloogia) teadmiste edendamine nii riigiasutuste spetsialistide kui ka haridus- ja teadusasutuste inimeste seas.
Vastava koolituse läbinud inimesed said üldteadmised inimese-ja ökotoksikoloogias ning riski hindamise valdkonnas. Kursus toimus erinevatel tasmetel: algkoolituse tasemel (C kursus), kuid samuti magistriõppe tasemel (B kursused).

Eestist oli kursusel osalejaid 28.

en_USEN