ETS

ETSi 2011 a. koosolek toimus Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis

Eesti Toksikoloogia Seltsi 2011 a. koosolek toimus 4. märtsil, reedel, algusega kell 13.00 Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudis, Akadeemia tee 23, Tallinn.Traditsiooniliselt toimus ka setsi poolt finantseeritud ühine lõunasöök.Koosoleku protokolli ja fotod leiad siit!

etET