ETSi 2015.a. aastakoosolek toimus Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis!

ETSi 2015.a. aastakoosolek toimus 24. aprillil Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis!
Koosoleku protokolli saab näha siin ja fotosi siin.