ETSi 2016.a koosolek toimus Eesti Taimekasvatuse Instituudis

Eesti Toksikoloogia Seltsi 2016.akoosolek toimus Eesti Taimekasvatuse Instituudis (www.etki.ee) 20. mail Jõgeval, Eesti Taimekasvatuse Instituudis. Koosoleku protokolli saab näha siin.