ETSi 2017. a koosolek ja 20 juubel

Eesti Toksikoloogia Seltsi 2017. a koosolek, mis on ühendatud Seltsi 20. aasta juubeliga, toimus 2.-3. juunil 2017 Vana-Veski puhkekeskuses. Koosoleku protokolli saab näha siin.