ETS kuulub TA assotsieerunud seltside hulka!

31. mail 2017.a. allkirjastas Eesti Toksikoloogia Selts liitumislepingu Eesti Teaduste Akadeemiaga ning kuulub alates sellest Teaduste Akadeemiaga assotsieerunud seltside hulka.