ETS

Uncategorized

ETSi poolt on välja antud elektrooniline õppematerjal “Keskkonna­toksikoloogia alused”.

Õppematerjal pakub lihtsalt leitavat informatsiooni ainete toksilistest mõjudest üldiselt, peamistest keskkonnasaasteainete klassidest ning sellest, kuidas nende ainete toksilisi mõjusid hinnatakse. Tegemist on mahuka õppematerjaliga, mis on mõeldud keskkonnaeriala õpetajatele ja õppuritele, keskkonnamõju hindajatele, kemikaalide tööstuslikele käitlejatele ja kõigile teistele, kes on huvitatud sellest, millised kemikaalid võivad sattuda keskkonda ja kuidas keskkonda sattunud kemikaalid võivad meid kahjustada.
“Keskkonnatoksikoloogia aluste” tutvustamine toimub 4 mail ETS järjekordsel aastakoosolekul, kuhu on külalisteks kutustud ka paljud õppejõud erinevatest kõrgkoolidest ning keskkonnaspetsialistid, kelle igapäevatöö nõuab selliste teadmiste rakendamist. Õppematerjali koostajad Karin Hellat Tartu Ülikoolist, Kaja Orupõld, Arvo Tuvikene ja Randel Kreitsberg Maaülikoolist, Mailis Laht Keskkonnauuringute Keskusest ja pika staaziga professor Hubert Kahn peavad aastakoosolekul loenguid teemadel, mis kajastuvad ka õppematerjalis. Oma panuse on õppematerjali valmimiseks andnud ka Riina Martinson keeletoimetajana, Indrek Pruul õppematerjali IT-lahenduse koostamisega ja abijõududena Monika Mortimer Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudist ning Reet Pruul Keskkonnaministeeriumist.
Õppematerjali koostamine sai võimalikuks tänu SA Keskkonnainvesteeringute Keskus toele.
Õppematerjal “Keskkonnatoksikoloogia alused” avaneb siit.

ETSi 2012 a. koosolek

Eesti Toksikoloogia Seltsi 2012 a. koosolek koos elektroonilise õppematerjali “Keskkonnatoksikoloogia alused”tutvustamisega toimus 4. mail Saku lähedal Esko talus! Koosulekul esitlesid õppematerjali “Keskkonnatoksikoloogia alused” selle koostajad Karin Hellat, Kaja Orupõld, Mailis Laht, Arvo Tuvikene ja Hubert Kahn.

Mõned meeleolukad fotod koosolekust leiad siit.

Aastakoosoleku prtokolli leiad siit.

Eesti Toksikoloogia Seltsi 2012. a. üldkoosolekul loodud toksikoloogia-teemalised luuletused

Tulivesi meelemürk
alati kui kuivab kurk
maitseb nagu mesi
hiljem maitseb vesi

Tulivesi vana suli
maitseb nagu mesi
hiljem maitseb vesi
pea sees põleb tul


Kui kolvis on ollus kui mesi
mida ei lahusta viin ega vesi
siis tee nagu oleksid suli
ja kustuta laboris tuli!


Kevad aias
Pestitsiidi suitsiidi teostas vutt
dioksiini-maitselisi vihmausse õgis mutt
eemal kumab prügi-tuli
seda teeb ju iga suli


Kaevus vulab puhas vesi
mesitarus värske mesi
Dr. Kahru igavene suli
jälle kõik tal hästi välja tuli!

etET